face


Lekarz Medycyny Pracy

 


 

Lekarz Medycyny Pracy w ZLO przy ul. Saskiej 61

 

Wymagania:

  • specjalizacja z zakresu medycyny pracy,

 

Forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy i wynagrodzenie do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl lub kadry@szpzlo.praga-pld.pl.
do dnia 30.04.2024 r.

Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.

SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.