Praca

Praca !

SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39 Zatrudni.

1. Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji w zakresie:

  • chorób wewnętrznych
  • medycyny rodzinnej
  • pediatrii

2. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie:

  • psychiatrii dla dorosłych
  • psychiatrii dla dzieci i młodzieży
  • neurologii dziecięcej (w ramach usług komercyjnych)
  • rehabilitacji
  • ginekologii

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Dyrektora SZPZLO Warszawa Praga Południe tel.: 22 810 06 04

lub e-mail:

sekretariat – sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl

Dział Kadr i Płac – kadry@szpzlo.praga-pld.pl