Miejsce i rodzaj badań wykonywanych w SZPZLO Warszawa Praga Południe

 

Miejsce i rodzaj badań* wykonywanych w SZPZLO Warszawa Praga Południe

1. Badania laboratoryjne z zakresu:

 • analityki,
 • autoimmunologii,
 • biochemii,
 • biochemii – enzymy,
 • biochemii – białka,
 • układu krzepnięcia,
 • diagnostyki chorób infekcyjnych,
 • hematologii,
 • hormonów,
 • markerów nowotworowych,
 • serologii grup krwi.

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punktach pobrań w następujących ZLO: przy ul. Saskiej 61; Zamienieckiej 73; Ateńskiej 4; Ostrzyckiej 2/4; Sygietyńskiego 3; Ostrołęckiej 4; Abrahama 16; Kickiego 24; Grochowskiej 339.

 

2. Badania RTG:

 • dla dorosłych w ZLO przy ul. Kickiego 24, tel. 22 810 25 95; 22 810 54 14,
 • dla dzieci i dorosłych w ZLO przy ul. Saskiej 61 tel. 22 672 80 22.
 • RTG stomatologiczne w ZLO przy ul. Korytnickiej 42/44 tel. 22 810 20 42; 22 810 20 43.

 

3. Badania USG:

Badanie USG Doppler Duplex z wyłączeniem kończyn – w Pracowni USG w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83.

Pozostałe badania USG w zakresie:

 • USG Doppler Duplex kończyn dolnych i górnych (żyły i tętnice) w ZLO przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 24 71; 22 673 81 66,
 • USG jądra w ZLO przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 24 71; 22 671 24 17; 22 673 81 66,
 • USG położnicze i ginekologiczne w ZLO przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 24 71; 22 671 24 17; 22 673 81 66; w ZLO przy ul. Saskiej 61, tel. 22 672 80 22; w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83,
 • USG gruczołów piersiowych w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83,
 • Badania USG dzieci w ZLO przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 24 71; 22 671 24 17; 22 673 81 66,
 • USG tarczycy w ZLO przy ul. Saskiej, 61 tel. 22 672 80 22; w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83,
 • USG węzłów chłonnych, ślinianek w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83,
 • USG układu moczowego w ZLO przy ul. Saskiej 61, tel. 22 672 80 22; w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83,
 • USG jamy brzusznej – dorośli w ZLO przy ul. Saskiej 61, tel. 22 672 80 22; w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83,
 • USG narządów ruchu (staw kolanowy, staw barkowy, staw biodrowy, staw skokowy, ścięgno Achillesa, łokieć, nadgarstek) w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83,
 • USG tkanek miękkich w ZLO przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 870 43 83,
 • USG echokardiografia (echo serca) w ZLO przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 24 71.

 

4. Inne badania:

 • EKG z opisem i bez opisu – jest wykonywane w gabinetach zabiegowych w następujących ZLO: przy ul. Saskiej 61; Zamienieckiej 73; Ateńskiej 4; Ostrzyckiej 2/4; Sygietyńskiego 3; Ostrołęckiej 4; Abrahama 16; Kickiego 24; Grochowskiej 339,
 • EKG próba wysiłkowa dla dorosłych zapisy w Pracowni Elektrokardiografii w ZLO przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 24 71; 22 671 24 17,
 • Całodobowe monitorowanie pracy serca Holter EKG z opisem dla dorosłych w Pracowni Elektrokardiografii w ZLO przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 24 71; 22 671 24 17,
 • Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego – Holter ciśnieniowy z opisem dla dorosłych w Pracowni Elektrokardiografii w ZLO przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 24 71; 22 671 24 17,
 • EEG 16-to kanałowy z opisem dla dorosłych w Pracowni EEG w ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4, tel. 22 810 20 42; 22 810 80 78 (zapisy na badanie w gabinecie zabiegowym),
 • Spirometria – Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, ZLO ul. Saska 61, tel. 22 617 21 43
 • Spirometria z próbą rozkurczową – Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, ZLO ul. Saska 61, tel. 22 617 21 43
 • Badanie cytologiczne złuszczeniowe (1 szkiełko) w Poradniach ginekologiczno – położniczych w następujących ZLO: ul. Saska 61, tel. 22 617 36 39; ul. Abrahama 16, tel. 22 671 23 08; ul. Grochowska 339, tel. 22 810 50 07; ul. Kickiego 24, tel. 22 810 67 75,
 • Kardiotokografia KTG w Poradniach ginekologiczno – położniczych w następujących ZLO: ul. Saska 61, tel. 22 617 36 39; ul. Abrahama 16, tel. 22 671 23 08; ul. Grochowska 339, tel. 22 810 50 07; ul. Kickiego 24, tel. 22 810 67 75,
 • Badanie pola widzenia – badanie dla dorosłych w ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4, tel. 22 810 20 42; 22 810 80 78 (zapisy na badanie prowadzone są w gabinecie zabiegowym).

 

* szczegółowy wykaz badań zamieszczony jest w zakładce „Cennik usług medycznych”