Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-02-11) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-02-11)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Podstawowej Opieki Zdrowotnej w okresie od 01.03.2022r. do 31.12.2024r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert