face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-10-03) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2016-10-03)

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i histopatologicznych w okresie od dnia 01.11.2016r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert