Konkurs ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku konkursu: