ZLO ul. Kickiego 24


Wyświetl większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Kickiego 24
04 – 390 Warszawa

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00

Kierownik Przychodni:
p.o. Lek. med. Klara Marecka-Pisarczyk

Pielęgniarka Koordynująca:
Krystyna Sitek

Ważne telefony:
Centrala tel. 22 810 25 95
22 810 54 14
22 810 24 91

 

 

 

 


Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z modernizacją ZLO ul. Kickiego 24

świadczenia zdrowotne,

w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ)

od dnia 12.08.2019r. – do odwołania

będą udzielane w ZLO przy ul. Ostrołęckiej 4.

Tel.: 22 810-41-71; centrala: 22 810-54-14; 22 810-25-95; 22 810-24-91.

 

Badania RTG będą wykonywane w ZLO ul. Saska 61.

 

Pacjenci mogą również korzystać ze świadczeń w ramach POZ w przychodniach:

ul. Grochowska 339, ul. Saska 61, ul.Ateńska 4, ul. Abrahama 16,

ul. Korytnicka 42/44, ul. Ostrzycka 2/6, ul. Sygietyńskiego 3.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


Szanowni Pacjenci,

z dniem 06.05.2019r.

Poradnia Reumatologiczna
i Poradnia Ortopedyczna

zostają czasowo przeniesione
z ZLO ul. Kickiego 24 do ZLO ul. Saska 61
Tel.: 22 810-92-37.

Serdecznie zapraszamy.

 


Szanowne Pacjentki,

z dniem 06.05.2019r.

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

zostaje przeniesiona
z ZLO ul. Kickiego 24 do ZLO ul. Ostrołęcka 4
Tel.: 22 810-67-75, 22 810-33-73.

Serdecznie zapraszamy.

 


Szanowni Pacjenci,

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

z dniem 01.04.2019r.

zostaje przeniesiona do przychodni przy ul. Abrahama 16
Tel.: 22 810-44-36.

Serdecznie zapraszamy.


 

Poradnie POZ ( kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 810 54 14, 22 810-67-75 )

Poradnia POZ dla dorosłych
Rejestracja tel. 22 810 41 71, 22 810-67-75

Wymagane dokumenty:
- deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ,
- dokument z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 20:00
Punkt pobrań dla dorosłych
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9:00

 

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Reumatologiczna ( kontakt przez Centralę telefoniczną )
Poradnia Chirurgii i Traumatologii Narządu Ruchu (kontakt przez Centralę telefoniczną)

Do powyżej wymienionych poradni wymagane są następujące dokumenty:
- dokument z numerem PESEL,
- skierowanie do poradni.

Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
Numery telefonów:
– rejestracja do poradni w godz. 8:00 – 20:00, telefon: 22 810-67-75; 22 810-41-71; 22 810-25-95; 22 810-54-14; 22 810-24-91,
– gabinet położnej – kontakt przez centralę.

W Poradni realizowany jest program NFZ pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy”. Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr. 42, III piętro: w piątki w godz. 12:00 – 14:00.
Zapisy: telefonicznie lub osobiście u położnej, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

Szczegółowych informacji o programie udzielają położne w gabinetach Poradni Położniczo – Ginekologicznej.

Do Poradni Położniczo – Ginekologicznej wymagane są następujące dokumenty:
- dokument z numerem PESEL.

 

Pracownie:

Pracownia RTG dla dorosłych

Rejestracja tel. 22 810 25 95, 22 810 54 14

Wykonywanie zdjęć RTG w godzinach: 8:30 – 19:30

Wymagane dokumenty:
- skierowanie na badanie rtg,
- dokument z numerem PESEL.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Rejestracja i zapisy tel. 22 810 44 36

Do poradni PZP dla Dzieci i Młodzieży wymagane są następujące dokumenty:
- dokument z numerem PESEL.

Kierownik poradni
mgr Robert Adamus