face


ZLO ul. Sygietyńskiego 3


Wyświetl większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Sygietyńskiego 3
04 – 022 Warszawa

Godziny pracy placówki:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -18.00

Kierownik Przychodni:
Lek. Magdalena Kochańska

Pielęgniarka Koordynująca:
p.o. Iwona Marciniak

Ważne telefony:
Centrala tel. 22 810 04 42
Rejestracja Ogólna tel. 22 810 04 42

 

 

Poradnie POZ (kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 810 04 42)

 

Poradnia POZ dla dorosłych i dzieci udziela świadczeń pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. W przypadku braku deklaracji wyboru, wszelkich formalności z tym związanych można dokonać w rejestracji.

Poradnia POZ dla dorosłych
Rejestracja czynna od 7:30 do 18:00, zapisy telefoniczne od 8:00 do 18:00.

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG.
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30.

Punkt pobrań dla dorosłych.
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9:30.

 

Poradnia POZ dla dzieci tel. 22 810 09 30
Rejestracja czynna od 7:30 do 18:, zapisy telefoniczne od 8:00 do 18:00.

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).