face


ZLO ul. Styrska 44


Wyświetl większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Styrska 44
04 – 188 Warszawa

Godziny pracy placówki: 8.00 – 20.00

Kierownik:
lek. med. Maria Orlińska

Pielęgniarka Koordynująca:
mgr Katarzyna Andrzejewska

Ważne telefony:
Rejestracja POZ tel. 22 610 72 52, 22 610 46 90
PZP dla dorosłych tel. 22 617 56 82, 22 616 39 34
PZP dla dzieci i młodzieży tel. 22 810 44 36
Oddział Dzienny Psychiatryczny tel. 22 617 41 34
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla dzieci i młodzieży tel. 22 810 80 78

 

Poradnia POZ dla dorosłych udziela świadczeń pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. W przypadku braku deklaracji wyboru, wszelkich formalności z tym związanych można dokonać w rejestracji.

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – kliknij.

 

I: POZ

 

Poradnia POZ dla dorosłych
Rejestracja tel. 22 610 72 52, 22 610 46 90 w godz. 8:00 – 20:00.

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG.
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 20.00.

Punkt pobrań dla dorosłych.
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 9.30.

 

Poradnia POZ dla dzieci
Rejestracja tel. 22 610 72 52, 22 610 46 90 w godz. 8:00 – 20:00.

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).

Gabinet zabiegowy dla dzieci czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00.
Punkt pobrań dla dzieci czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:00.

 

Gabinet położnej POZ
Kontakt przez rejestrację POZ, tel. 22 610 72 52, 22 610 46 90 w godz. 8:00 – 20:00.

W Poradni realizowany jest program NFZ pn. “Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy”. Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie.

Zapisy na badania cytologiczne pod numerem telefonu 22 610-72-52; 22 610-46-90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.

 

Pracownie:

– Pracownia Badań USG

Rejestracja i zapisy tel. 22 610 72 52, 22 610 46 90.

Wymagane dokumenty:

– skierowanie na badanie USG,
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Zakres badań:

Badania USG dla dzieci – tarczycy i przytarczyc, jamy brzusznej, układu moczowego, ślinianek, węzłów chłonnych.

Badania USG dla dorosłych – tarczycy i przytarczyc, jamy brzusznej, układu moczowego, jąder, gruczołu krokowego, ślinianek, węzłów chłonnych, piersi, tkanek miękkich, narządu ruchu, USG Doppler.

 

II: Centrum Zdrowia Psychicznego

 

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

Telefon: 22 617 63 08, 607 227 998
Punkt czynny w godzinach 8:00 – 18:00
E-mail: pzk@szpzlo.praga-pld.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Pielęgniarka Koordynująca:
Danuta Pietrzak

Rejestracja i zapisy tel. 22 617 56 82, 22 616 39 34
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00

Do poradni PZP dla Dorosłych wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Pracownicy Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny tel. 22 617 41 34
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30

Kwalifikacja na Oddział Dzienny odbywa się w poniedziałki w godz. 8:00 – 9:30. Na kwalifikację nie trzeba się zapisywać.
Wymagane dokumenty:
– skierowanie, które jest ważne 14 dni od daty wystawienia,
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Kierownik Oddziału:
Lek. med. Monika Lis – Szymczak

Pielęgniarka Koordynująca:
Agnieszka Kózka

Pracownicy Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dorosłych.

 

III: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Kierownik poradni
mgr Robert Adamus

Rejestracja i zapisy tel. 22 810 44 36 od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 19:00 oraz w piatki od 8:00 do 15:35.

Do poradni PZP dla Dzieci i Młodzieży wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Pracownicy Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

 

IV: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek świadczy pomoc osobom z zaburzeniami emocjonalnymi, psychospołecznymi oraz psychicznymi.

Koordynator Ośrodka: mgr Paweł Mierzyński.

Ośrodek oferuje świadczenia w zakresie porad psychologicznych, diagnostycznych, sesji psychoterapii indywidualnej, interwencji kryzysowej, sesji wsparcia psychospołecznego, wizyt domowych / środowiskowych w ramach NFZ.

Zespół wykwalifikowanej kadry medycznej proponuje szeroki zakres pomocy następującym grupom:
– dzieciom poniżej 7 roku życia,
– dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem nauki oraz kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
– ich rodzinom lub opiekunom prawnym.

Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży nie jest wymagane skierowanie.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 22 810 80 78:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 10:00 – 17:35,
czwartek, piątek w godz. 8:00 – 15:35.

Pracownicy Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.