ZLO ul. Saska 61


Zobacz większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Saska 61
03 – 914 Warszawa

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00

Poradnia POZ dla dzieci czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00.

Kierownik Przychodni:
Lek. Andrzej Lewandowicz

Pielęgniarka Koordynująca:
Beata Dutkowska

Ważne telefony:
Centrala tel. 22 617 30 01, 22 617 30 02, 22 617 30 04
Rejestracja Ogólna tel. 22 617 67 33, 22 617 67 07,
22 617 67 04

 

Poradnie POZ (kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 617 67 33)

Poradnia POZ dla dorosłych i dzieci udziela świadczeń pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. W przypadku braku deklaracji wyboru, wszelkich formalności z tym związanych można dokonać w rejestracji.

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – kliknij.

 


Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Pracowniach Fizjoterapii:

  • przy ul. Abrahama 16, tel. 22 673-39-92,
  • przy ul. Saskiej 61, tel. 22 617-30-05,
  • przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 810-09-91

realizowany jest program bezpłatnej rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.
Rehabilitacja przysługuje pacjentom z powikłaniami po chorobie w okresie 6 miesięcy od momentu zakończenia leczenia.
Świadczenia realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykaz wszystkich placówek medycznych, świadczących ten rodzaj świadczeń znajduje się na stronie głównej MOW NFZ: www.nfz-warszawa.pl


 

SZANOWNI PACJENCI !
INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 15.03.2021 R.
ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO NOWEJ PRZYCHODNI PRZY UL. STYRSKIEJ 44


OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ZLO PRZY UL. SASKIEJ 61.

 


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

zaprasza

do Pracowni Fizjoterapii

w Przychodni przy ul. Saskiej 61

na ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług świadczonych

przez profesjonalny i doświadczony zespół fizjoterapeutów.

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu:
22/617-30-05
lub w rejestracji Przychodni.

Usługi są świadczone w ramach kontraktu z NFZ.


 

Poradnia POZ dla dorosłych

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG czynny w godz. od 7:30 do 20:00.
Punkt pobrań dla dorosłych czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9:00

 

Poradnia POZ dla dzieci tel. 22 617 67 34

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 20:00.

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).

Gabinet zabiegowy dla dzieci czynny w godz. 8:00 – 20:00
Punkt pobrań dla dzieci czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:00

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD).

tel. kontaktowy 22 610 45 05

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to opieka sprawowana nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Po godzinie 20:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dostępność w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 

Poradnie Specjalistyczne

– Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc (kontakt przez nr tel. 22 617-21-43)
– Poradnia Gastroenterologiczna (kontakt przez rejestrację ogólną)
– Poradnia Endokrynologiczna (kontakt przez rejestrację ogólną)

Do powyżej wymienionych poradni wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL,
– skierowanie do poradni.

 

– Poradnia Alergologiczna dla dzieci – lekarz czasowo nieobecny

Zapisy tel. 22 617 27 10

Wymagane dokumenty:
– skierowanie do poradni,
– dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).

 

– Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
Numery telefonów:
– rejestracja do poradni w godz. 8:00 – 20:00, telefon: 22 617-67-33; 22 672-80-22; 22 617-67-07,
– gabinet położnej, telefon: 22 617-36-39.

W Poradni realizowany jest program NFZ pn. “Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy”. Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie.

Cytologie w w/w programie pobierane są w gabinecie nr. 2 i 3, II piętro: w poniedziałki w godz. 10:00 – 13:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 9:00.
Zapisy na badania w programie pod numerem telefonu 22 617-36-39; 22 617-68-86.

Szczegółowych informacji o programie udzielają położne w gabinetach poradni położniczo – ginekologicznej.

Do poradni ginekologiczno – położniczej wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

 

– Poradnia Dermatologiczna tel. 22 617 94 75

Do poradni dermatologicznej wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL,
– skierowanie do poradni.

 

Pracownie:

– Pracownia RTG dla dorosłych i dzieci

Rejestracja tel. 22 672 80 22

Wykonywanie zdjęć RTG w godzinach: 8:00 – 19:30

Wymagane dokumenty:
– skierowanie na badanie rtg,
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

 

– Pracownia Badań USG

Rejestracja i zapisy tel. 22 672 80 22

Wymagane dokumenty:

– skierowanie na badanie USG,
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Zakres badań:

Badanie USG: tarczycy, jamy brzusznej, układu moczowego, USG ginekologiczno – położnicze.

 

– Pracownia Endoskopii ( kontakt przez nr tel. do centrali )

Wymagane dokumenty:
– skierowanie na badanie,
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Zakres badań:
Gastroskopia, Kolonoskopia

 

– Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne

Zapraszamy na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne – kliknij aby uzyskać więcej informacji.