ZLO ul. Ostrołęcka 4


Wyświetl większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ostrołęcka 4
04 – 102 Warszawa

Godziny pracy placówki:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 20.00

Kierownik Przychodni:
Lek. Małgorzata Prześlak – Wardecka

Położna Koordynująca:
mgr Elżbieta Wójcik

Ważne telefony:
Centrala tel. 22 810 20 42
Rejestracja Ogólna tel. 22 810 33 73

Poradnie POZ (kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 810 33 73)

 

Poradnia POZ dla dorosłych i dzieci udziela świadczeń pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. W przypadku braku deklaracji wyboru, wszelkich formalności z tym związanych można dokonać w rejestracji.

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – kliknij.

 

Poradnia POZ dla dorosłych

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00
Punkt pobrań dla dorosłych
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.00

 

Poradnia POZ dla dzieci tel. 22 810 45 91

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).

Gabinet zabiegowy dla dzieci
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Punkt pobrań dla dzieci
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 9.00

 

Poradnie Specjalistyczne (kontakt przez Rejestrację Ogólną)

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Leczenia Bólu

Do powyżej wymienionych poradni wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL,
– skierowanie do poradni.

Poradnia Okulistyczna (kontakt przez nr. tel. do Rejestracji Ogólnej)

Do poradni okulistycznej wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL,
– skierowanie do poradni.

Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
Numery telefonów:
– rejestracja do poradni w godz. 8:00 – 20:00, telefon: 22 810-67-75

W Poradni realizowany jest program NFZ pn. “Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy”. Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie.

Badania cytologiczne pobierane są w gab. 208 i 210: w piątki w godz. 12:00 – 14:00.
Zapisy: telefonicznie lub osobiście u położnej, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

Szczegółowych informacji o programie udzielają położne w gabinetach Poradni Położniczo – Ginekologicznej.

Do Poradni Położniczo – Ginekologicznej wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

 

Pracownia diagnostyczna tel. 22 810 20 42
– badanie EEG, perymetria (badanie pola wiedzenia)

 

Szkoła Rodzenia
Zapisy tel. 22 810 78 49 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.