ZLO ul. Grochowska 339


Wyświetl większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Grochowska 339
03 – 822 Warszawa

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -18.00

Kierownik Przychodni:
Lek. Michalina Bou-Matar

Pielęgniarka Koordynująca:
mgr Ewa Kłosińska

Ważne telefony:
Centrala i Rejestracja Ogólna tel. 22 870 43 83

 

Poradnie POZ (kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 870 43 83)

Poradnia POZ dla dorosłych i dzieci udziela świadczeń pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. W przypadku braku deklaracji wyboru, wszelkich formalności z tym związanych można dokonać w rejestracji.

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – kliknij.

 


Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Pracowniach Fizjoterapii:

  • przy ul. Abrahama 16, tel. 22 673-39-92,
  • przy ul. Saskiej 61, tel. 22 617-30-05,
  • przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 810-09-91

realizowany jest program bezpłatnej rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.
Rehabilitacja przysługuje pacjentom z powikłaniami po chorobie w okresie 6 miesięcy od momentu zakończenia leczenia.
Świadczenia realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykaz wszystkich placówek medycznych, świadczących ten rodzaj świadczeń znajduje się na stronie głównej MOW NFZ: www.nfz-warszawa.pl


 

Poradnia POZ dla dorosłych
Czynna w godzinach 8.00 – 18.00

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00
Punkt pobrań dla dorosłych
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 9.00, dodatkowo w środy krew pobierana jest w domu pacjenta

 

Poradnia POZ dla dzieci tel. 22 810 21 11
Czynna w godzinach 8.00 – 18.00
Pielęgniarka koordynująca Poradni POZ dla dzieci mgr Małgorzata Łapińska

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).

Punkt pobrań dla dzieci
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9:00

 

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
Numery telefonów:
– rejestracja do poradni w godz. 8:00 – 18:00, telefon: 22 810-84-15,
– gabinet położnej, telefon: 22 810-50-07.

W Poradni realizowany jest program NFZ pn. “Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy”. Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr 210, I piętro: w poniedziałki godz. 9:00 – 12:00; czwartki w godz. 14:00 – 18:00; piątki w godz. 12:00 – 15:00.
Zapisy pod nr telefonu 22 810 50 07 lub osobiście u położnej: poniedziałki w godz. 8:00 – 15:35, wtorek w godz. 8:00 – 9:35, czwartki w godz. 10:25 – 18:00, piątki w godz. 8:35 – 15:00.

Szczegółowych informacji o programie udzielają położne w gabinetach poradni położniczo – ginekologicznej.

Poradnia Stomatologiczna
tel. 22 870 15 80

Do poradni ginekologiczno – położniczej oraz stomatologicznej wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Poradnia Rehabilitacyjna (kontakt przez nr tel. do centrali)

Porady lekarskie

Pracownia Fizjoterapii – zabiegi
Rejestracja i zapisy tel. 22 810-09-91

Do poradni wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL,
– skierowanie do poradni.

 

Pracownie:

– Pracownia Badań USG

Rejestracja i zapisy tel. 22 870 43 83

Wymagane dokumenty:

– skierowanie na badanie USG,
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Zakres badań:

Badanie USG: jamy brzusznej (dzieci i dorośli), układu moczowego, ginekologiczno – położnicze, tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, sutków, stawów barkowych, stawów kolanowych, stawów skokowych, nadgarstków, łokcia, ścięgna Achillesa, USG Doppler – Duplex.