ZLO ul. Abrahama 16


Zobacz większą mapkę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Abrahama 16
03 – 982 Warszawa

Godziny pracy placówki:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -20.00

Kierownik Przychodni:
Lek. Bolesław Stelmaski

Pielęgniarka Koordynująca:
mgr Urszula Malinowska

Ważne telefony:
Centrala tel. 22 671 24 71

 

Poradnie POZ (kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 671 24 17)

 

Poradnia POZ dla dorosłych i dzieci udziela świadczeń pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. W przypadku braku deklaracji wyboru, wszelkich formalności z tym związanych można dokonać w rejestracji.

 

Szczepienia przeciwko COVID-19 – kliknij.

 


Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Pracowniach Fizjoterapii:

  • przy ul. Abrahama 16, tel. 22 673-39-92,
  • przy ul. Saskiej 61, tel. 22 617-30-05,
  • przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 810-09-91

realizowany jest program bezpłatnej rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.
Rehabilitacja przysługuje pacjentom z powikłaniami po chorobie w okresie 6 miesięcy od momentu zakończenia leczenia.
Świadczenia realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykaz wszystkich placówek medycznych, świadczących ten rodzaj świadczeń znajduje się na stronie głównej MOW NFZ: www.nfz-warszawa.pl


 

Poradnia POZ dla dorosłych
Rejestracja tel. 22 673 81 66 w godz. 7:30 – 20:00.

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 20:00.
Punkt pobrań dla dorosłych, dla kobiet w ciąży oraz diabetyków
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.00

Poradnia POZ dla dzieci
Rejestracja tel. 22 671 24 63 w godz. 7:30 – 20:00.

Wymagane dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL dziecka (książeczka zdrowia dziecka).

Gabinet zabiegowy dla dzieci czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00.
Punkt pobrań dla dzieci
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 9.00

 

Poradnie Specjalistyczne

– Poradnia Chirurgii Ogólnej                  tel. 22 673 81 66
– Poradnia Diabetologiczna                   tel. 22 673 81 66
– Poradnia Urologiczna                           tel. 22 671 24 79
– Poradnia Rehabilitacyjna – porady lekarskie (kontakt przez nr tel. do centrali)
– Poradnia Kardiologiczna                     tel. 22 671 24 79

Do powyżej wymienionych poradni wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL,
– skierowanie do poradni.

Gabinet EKG czynny:
– poniedziałek w godz. 7:30 – 15:00,
– wtorek, środa w godz. 8.00 – 20.00 (wtorek EKG w godz. 8:00 – 15:00, próba wysiłkowa w godz. 15:00 – 20:00),
– czwartek w godz. 12:30 – 20:00 (EKG w godz. 12:30 – 15:00, próba wysiłkowa w godz. 15:00 – 20:00),
– piątek w godz. 7:30 – 15:30.

Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
Numery telefonów:
– rejestracja ogólna do poradni w godz. 8:00 – 20:00, telefon: 22 671-24-17,
– centrala, telefon: 22 671-24-71,
– gabinet położnej, telefon: 22 671-23-08.

W Poradni realizowany jest program NFZ pn. “Profilaktyka raka szyjki macicy – etap podstawowy”. Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25-59 lat, które w okresie ostatnich 3 lat nie uczestniczyły w w/w programie.

Badania cytologiczne pobierane są w gabinecie nr 208, I piętro: środy oraz piątki w godz. 8:30 – 10:00.
Zapisy pod nr tel. 22 671-23-08 w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00, wtorki i środy w godz. 8:00 – 14:00, czwartki w godz. 8:00 – 19:00, piątki w godz. 8:00 – 14:00.

Szczegółowych informacji o programie udzielają położne w gabinetach Poradni Położniczo – Ginekologicznej.

Do Poradni Położniczo – Ginekologicznej  wymagane są następujące dokumenty:
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

 

Pracownie:

– Pracownia Badań USG

Rejestracja i zapisy tel. 22 671 24 71 ; 22 671 24 17,

Wymagane dokumenty:

– skierowanie na badanie USG,
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

Zakres badań:

USG ginekologiczno – położnicze, echokardiografia (echo serca), USG jąder oraz badanie USG u dzieci.

– Pracownia Prób Wysiłkowych

Rejestracja i zapisy tel. 22 671 24 71; 22 671 24 17

Wymagane dokumenty:
– skierowanie na badanie,
– dokument tożsamości z numerem PESEL.

– Pracownia Fizjoterapii – zabiegi

Rejestracja i zapisy tel. 22 673 39 92 w godz. 8:00 – 15:00.

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

 

Centralne Laboratorium Analityczne tel. 22 673 39 91

 

– Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne

Zapraszamy na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne – kliknij aby uzyskać więcej informacji.