face
bip
wozek


Współpraca

pragapld

Współpracujemy z Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, w zakresie wymiany doświadczeń, zarówno w obszarze opieki zdrowotnej jak i działań zarządczych. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe realizując swoje zadania statutowe ściśle współpracuje z organem założycielskim m. st. Warszawa i Urzędem Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.