Szczepienia przeciwko grypie – 2021/2022

 

SZCZEPIENIA BEZPŁATNE PRZECIWKO GRYPIE.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, która łatwo rozprzestrzenia się, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Jest groźniejsza niż przeziębienie, bowiem niesie większe ryzyko powikłań m.in. takich jak: zapalenie oskrzeli płuc czy zapalenie mięśnia sercowego, może wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego. Grypa może powodować zaostrzenie już istniejącej choroby przewlekłej np.: astmy, cukrzycy, chorób układu oddechowego, nerek czy chorób serca.

Sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami jest szczepienie.

Zapraszamy do naszych punktów szczepień w:

  • przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4, kontakt telefoniczny 22 810 33 73
  • przychodni przy ul. Saskiej 61, kontakt telefoniczny 22 617 67 33
  • przychodni przy ul. Abrahama 16, telefoniczny 22 22 671 22 56
  • przychodni przy ul. Grochowskiej 339, kontakt telefoniczny 22 870 43 83
  • przychodni przy ul. Styrskiej 44, kontakt telefoniczny 22 610 72 52
  • przychodni przy ul. Sygietyńskiego 3, kontakt telefoniczny 22 810 04 42
  • przychodni przy ul. Ateńskiej 4, kontakt telefoniczny 22 617 32 96
  • przychodni przy ul. Ostrzyckiej 2/4, kontakt telefoniczny 22 813 27 11
  • przychodni przy ul. Kickiego 24, kontakt telefoniczny 22 810 41 71

Ze wskazań epidemiologicznych szczepieniami przeciwko grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 obejmuje się osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 rok życia.

Wykonujemy także bezpłatne szczepienia p/grypie w ramach realizowanych programów dla mieszkańców Warszawy, finansowanych przez m.st. Warszawa i adresowanych do:
– osób w wieku 65 lat i powyżej,
– dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia,
– kobiet w ciąży (od 14 tygodnia ciąży).

 

Zapraszamy