face
bip
wozek


Stomatologia

 

Stomatologia zachowawcza

Lp Nazwa zabiegu Cena [zł]
1 Wypełnienie ubytku małe (śwatłoutwardzalne) 160
2 Wypełnienie ubytku średnie (śwatłoutwardzalne) 200
3 Wypełnienie ubytku duże (śwatłoutwardzalne) 240
4 Wypełnienie chemoutrwardzalne 150
5 Odbudowa zęba lub licówka 350
6 Odbudowa zęba + ćwiek 400
7 Ekstrakcja 180
8 Ekstrakcja z dłutowaniem 300
9 Założenie szwów 180
10 Znieczulenie nasiękowe 30
11 Znieczulenie przewodowe 50
12 Lakierowanie 160
13 Lakierowanie (1 ząb) 100
14 Dewitalizacja 150
15 Leczenie kanałowe – ząb jednokanałowy (każda wizyta) 150
16 Leczenie kanałowe – ząb wielokanałowy (każda wizyta) 150
17 Wypełnienie 1 kanału 200
18 Wypełnienie 2 kanałów 300
19 Wypełnienie 3 kanałów 450
20 Zdjęcie kamienia nazębnego – 1 łuk 120
21 Opatrunek z lekiem 150
22 Nacięcie ropnia i płukanie jamy ropnia – 1 wizyta 150
23 Każda kolejna wizyta (płukanie) 150
24 Konsultacja stomatologiczna 150
25 Trepanacja zęba 150

Protetyka stomatologiczna

Lp Nazwa zabiegu Cena [zł]
1 Konsultacja protetyczna 150
2 Korona porcelanowa na metalu 1000
3 Korona pełnoceramiczna (porcelana) 1500
4 Wkład lany koronowo-korzeniowy prosty 500
5 Wkład lany koronowo-korzeniowy złożony 700
6 Korona tymczasowa akrylowa 500
7 Korona licowana kompozytem 500
8 Korona metalowa lana 800
9 Punkt w moście porcelanowym 1000
10 Proteza szkieletowa 2000
11 Szynoproteza 2000
12 Proteza akrylowa całkowita (góra lub dół) 1250
13 Proteza akrylowa częściowa (jeden punkt – ząb) 150
14 Naprawa protezy za 1 punkt 200
15 Zacementowanie korony 150
16 Zacementowanie wkładu 150
17 Zdjęcie mostu za 1 pkt. 150
18 Zdjęcie mostu – 2 punkty i więcej (1 punkt) 100
19 Zdjęcie korony 150
20 Korekta protezy (1 wizyta) 150
21 Podścielenie protezy 350
22 Wzmocnienie protezy akrylowej (siatka, plecionka) 150
23 Proteza tymczasowa – 1 punkt 80
24 Punkt w moście licowanym akrylem 350
25 Proteza elastyczna 2000
26 Podścielenie miękkie protezy 600
27 Szyna relaksacyjna 550