face


Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy: 0,50 etatu.

 

Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy: 0,50 etatu.

Główne obowiązki:

  • Wykonywanie konserwacji i drobnych napraw w zakresie robót stolarskich i ślusarskich,
  • Wykonywanie prac związanych z przenoszeniem sprzętu biurowego i medycznego,
  • Wykonywanie prac porządkowych na terenie przynależnym do przychodni, sezonowo odgarnianie śniegu, grabienie liści, itp.,

Wymagania:

  • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy,
  • zaangażowanie, punktualność i uczciwość,
  • Wysoka kultura osobista.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 29.09.2023r.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.