face
bip
wozek


Psycholodzy, psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni

 


Psycholodzy, psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni.

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe zatrudni:

 • Psychologów
 • Psychoterapeutów
 • Psychologów klinicznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Uprawnienia do udzielania świadczeń zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia, dotyczącym udzielania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w ramach kontraktu z NFZ,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Sumienność, dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w formie do uzgodnienia pomiędzy stronami,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • Praca od poniedziałku do piątku,
 • Wynagrodzenie zgodne z aktualną siatką płac.

 

Proszę o przysyłanie CV na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.