face
bip
wozek


Pracownik do prowadzenia spraw pracowniczych

 

Pracownik do prowadzenia spraw pracowniczych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie akt osobowych i ewidencji pracowników,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem, zwalnianiem, przenoszeniem, przeszeregowaniem, gratyfikacją, absencją pracownika,
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o czasie pracy – kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem harmonogramów czasu pracy, planowaniem czasu pracy i jego wykonywaniem, prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • przestrzeganie i czuwanie nad sprawami związanymi z profilaktyczną opieką medyczną pracowników (badania wstępne, okresowe, kontrolne),
 • przygotowywanie planów urlopów i nadzór nad ich realizacją,
 • sporządzanie i terminowe wydawanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń,
 • prowadzenie spraw w zakresie potrzeb socjalno-bytowych pracowników.

Wymagania:

 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze kadr,
 • znajomość przepisów prawa pracy – Ustaw, Rozporządzeń, przepisów wykonawczych,
 • rzetelność w prowadzeniu dokumentacji,
 • zachowanie w tajemnicy informacji pozyskiwanych w trakcie świadczenia pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania własnej pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość,
 • mile widziana osoba z doświadczeniem w pracy w podmiocie leczniczym.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 07.07.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.