face
bip
wozek


Pracownik do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

 

Pracownik do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Główne obowiązki:

 • przygotowanie i przeprowadzenie rozeznania cenowego dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, także z wykorzystaniem platformy zakupowej oraz i prowadzenie dokumentacji dla każdego rozeznania,
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla usług i dostaw w porozumieniu z wnioskującym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • kompleksowa realizacja umów będących w zakresie Działu, w zakresie zamawiania towaru, jego sprawdzania i odbioru, opisywania faktur, rozpisywania zgodnie z przeznaczeniem, naliczania kar umownych itp,
 • realizacja zamówień na podstawie wniosków złożonych przez Zakłady Lecznictwa Otwartego w zakresie aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy Zakładów Lecznictwa Otwartego,
 • prowadzenie rejestrów, o których mowa w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie projektu korespondencji, analiz i innych dokumentów związanych z obszarem działania.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum półtoraroczne doświadczenie w pracy w dziale zamówień publicznych lub zaopatrzenia/zakupów po stronie Zamawiającego, doświadczenie w branży medycznej będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu minimum podstawowym,
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, umiejętność wyszukiwania rozwiązań w przypadku nieznajomości konkretnych funkcji programów,
 • doświadczenie w pracy z platformą zakupową, doświadczenie w pracy z platformą Open Nexus będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy z programem magazynowo – księgowym, doświadczenie w pracy z programem Kamsoft SA (K-ASW) będzie dodatkowym atutem,
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, rzetelność i terminowość,
 • chęć poszerzania wiedzy w zakresie Pzp oraz bieżącej obsługi Zespołu,
 • komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl w terminie do dnia 07.07.2023 r.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.