face
bip
wozek


Pracownik do Działu Księgowości

 

Pracownik do Działu Księgowości

Główne obowiązki:

 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przy użyciu programu komputerowego,
 • Dokonywanie planów amortyzacyjnych, odpisów amortyzacyjnych majatku trwałego,
 • Organizacja, nadzór oraz rozliczanie inwentaryzacji majatku trwałego,
 • Sporządzanie sprawozdań związanych z majatkiem trwałym oraz wyposażeniem,
 • Fakturowanie sprzedaży oraz ich ewidencja w programie finansowym zgodnie z Planem Kont,
 • Windykacja należności,
 • Ewidencja i dekretacja dokumentów finansowo-księgowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,
 • Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,
 • Komunikatywność i umiejetność pracy w zespole.

 

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.