face
bip
wozek


Porady lekarskie i usługi pielęgniarskie

 

Lp Nazwa usługi Cena [zł]
1 Porada lekarska ambulatoryjna – lekarz POZ 120
2 Porada lekarska – lekarz POZ – w domu chorego 160
3 Porada lekarza specjalisty ambulatoryjna pierwszorazowa 150
4 Porada lekarza specjalisty ambulatoryjna kontrolna 120
5 Porada lekarza specjalisty w domu pacjenta 200
6 Porada lekarza specjalisty – neurolog dziecięcy 200
7 Iniekcja domięśniowa / podskórna (poza szczepieniem) w gabinecie zabiegowym 30
8 Iniekcja domięśniowa / podskórna (poza szczepieniem) w domu pacjenta 45
9 Iniekcja dożylna w gabinecie zabiegowym 40
10 Iniekcja dożylna w domu pacjenta 60
11 Pomiar ciśnienia w domu pacjenta 10
12 Oznaczenie poziomu glikemii (test paskowy glukometrem) w gabinecie zabiegowym 10
13 Oznaczenie poziomu glikemii (test paskowy glukometrem) w domu pacjenta 15
14 Opatrunek mały na 1 okolicę ciała w gabinecie zabiegowym (z materiałami opatrunkowymi) 40
15 Opatrunek mały na 1 okolicę ciała w domu pacjenta (z materiałami opatrunkowymi) 55
16 Opatrunek duży na 1 okolicę ciała w gabinecie zabiegowym (z materiałami opatrunkowymi) 50
17 Opatrunek duży na 1 okolicę ciała w domu pacjenta (z materiałami opatrunkowymi) 65
18 Zdjęcie szwów w gabinecie zabiegowm 30
19 Zdjęcie szwów w domu pacjenta 50
20 Wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej w domu pacjenta 70
21 Dożylny wlew kroplowy w domu pacjenta – pierwsza godzina 70
22 Dożylny wlew kroplowy w domu pacjenta – każda kolejna godzina 30
23 Zakładanie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego w domu pacjenta (usługa z cewnikiem) – dotyczy kobiet 100
24 Świadczenie pielęgnacyjne – toaleta całego ciała 120
25 Pielęgnacja odleżyn i odparzeń u pacjenta leżącego, zmiana opatrunku 70
26 Wymiana worka stomijnego i pielęgnacja stomii w gabinecie zabiegowym 50
27 Wymiana worka stomijnego i pielęgnacja stomii w domu pacjenta 80
28 Pobranie krwi do badań laboratoryjnych (OB, morfologia i inne) w domu pacjenta 20
29 Wizyta pielęgnacyjna położnej w domu pacjentki – pierwsza wizyta 120
30 Wizyta pielęgnacyjna położnej w domu pacjentki – kolejna wizyta 80
31 Ambulatoryjna wizyta pielęgnacyjna w gabinecie położnej – pierwsza wizyta 80
32 Ambulatoryjna wizyta pielęgnacyjna w gabinecie położnej – kolejna wizyta 60
33 Test STREP-A – szybki test do wykrywania paciorkowca typu A 25
34 Test CRP – oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego 20
35 Edukacja przedporodowa “Aktywna Szkoła Rodzenia” dla kobiet nieuprawnionych – 10 spotkań 450