Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-06-06) – psychiatria

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2022-06-06)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2023r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert