Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-06-03) – stomatologia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (2022-06-03)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, w okresie od 01.07.2022r. do 30.06.2025r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert