face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-03-24) – promocja zdrowia

Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-03-24)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe w zakresie programu promocji zdrowia “ZDROWY UCZEŃ” w 2022r. w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert