Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-03-15) – stomatologia

Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-03-15)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ortodontycznych w okresie od 01.04.2022r. do 30.06.2022r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert