Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-01-14) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2022-01-14)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 07.02.2022r. do 31.12.2024r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • ginekologii i położnictwa,
  • alergologii dla dzieci,
  • neurologii,
  • gastroenterologii,
  • okulistyki,
  • urologii.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert