Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-10-28) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-10-28)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – USG TRUS z biopsją i z oceną histopatologiczną oraz USG położnicze w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert