face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-07-07) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-07-07)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Podstawowej Opieki Zdrowotnej w okresie od 01.08.2021r. do 31.12.2022 r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert