Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-06-07) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-06-07)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Podstawowej Opieki Zdrowotnej w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert