Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-06-01) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-06-01)

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cytologicznych ginekologicznych w systemie Papanicolaou i Bethesda – ocena i interpretacja rozmazu cytologicznego w okresie od dnia 01.07.2021r. do 31.12.2023r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert