Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-04-02) – promocja zdrowia

Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-04-02)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe w zakresie PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA “ZDROWY UCZEŃ” W 2021r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o odwołaniu konkursu