Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-03-30) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-03-30)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Podstawowej Opieki Zdrowotnej w okresie od 26.04.2021r. do 31.12.2022r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert