Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-01-14) – psychiatria

Ogłoszenie o konkursie ofert (2021-01-14)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie psychologii i psychoterapii w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ul. Saska 61 w okresie od 01.02.2021r. do 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert