Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-10-05) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-10-05)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert