face
bip
wozek


Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-08-07) – promocja zdrowia

Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-08-07)

Na udzielanie świadczeń zdrorotnych dla dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe w zakresie programu promocji zdrowia “ZDROWY UCZEŃ” w 2020 r. w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert