Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-07-30) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-07-30)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – mammografii w okresie od dnia 01.09.2020r. do 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników konkursu

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert