Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-07-30) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-07-30)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert