face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-06-03) – psychiatria

Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-06-03)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie psychologii i psychoterapii w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ul.Saska 61 w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert