Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-06-01) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2020-06-01)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert