Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-10-16) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-10-16)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych – mikrobiologii w okresie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert