Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-07-15) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-07-15)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2021r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwo i ginekologia.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert