Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-06-10) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-06-10)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2021r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwo i ginekologia.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert