face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-02-25) – psychiatria

Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-02-25)

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych w okresie od15.03.2019r. do 30.06.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert