Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-01-29) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2019-01-29)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert