Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-10-17) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-10-17)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych w okresie od dnia 12.11.2018r. do 31.12.2020r.

 

Treść ogłoszenia

Uwaga! Informacje dla oferentów:

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert