face


Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-06-26) – diagnostyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-06-26)

Na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa z oceną histopatologiczną w okresie od dnia 16.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert