Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-05-22) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-05-22)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 07.06.2018r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert