Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-05-14) – POZ

Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-05-14)

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 04.06.2018r. do 31.12.2019r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert