Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-03-28) – specjalistyka

Ogłoszenie o konkursie ofert (2018-03-28)

Na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) w okresie od 01.05.2018r. do 30.06.2018r.

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert